Przejdź do głównej treści
System Składania Wniosków Online

Rejestracja

Aby potwierdzić numer telefonu komórkowego, kliknij przycisk Wyślij kod i wprowadź w polu KOD SMS otrzymany kod autoryzujący.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz osób mnie reprezentujących w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, przekazanych w niniejszym wniosku i załączanych do niego dokumentach, a także na ich udostępnianie zgodnie z przepisami prawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rozpatrywania wniosku o pożyczkę i monitorowania pożyczki (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1, a także realizacji polityki rozwoju. (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową, a także na ich udostępnianie innym podmiotom, w szczególności Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Instytucji Zarządzającej, organom administracji publicznej oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z przepisami prawa. (wymagane)

Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany o tym, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (kod pocztowy 65-022) przy ul. Sulechowskiej 1.
  2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: agencja@region.zgora.pl lub pisemnie na adres siedziby (j.w.).
  3. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres poczty elektronicznej: iod@region.zgora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (j.w.).
  4. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pożyczki oraz monitorowania jej spłaty na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1.
  5. Moje dane osobowe będą udostępniane (w celach sprawozdawczych, marketingowych i promocyjnych) innym podmiotom, w szczególności Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Instytucji Zarządzającej, organom administracji publicznej oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
  6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres spłaty pożyczki oraz do czasu upływu obligatoryjnego terminu archiwizacji dokumentów określonego w wytycznych programowych do projektów związanych z udzieleniem wsparcia ze środków UE.
  7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  8. Posiadam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym przyjęcia dokumentów dotyczących przyznania pożyczki ze środków Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, a konsekwencją ich niepodania będzie odmowa rozpatrzenia wniosku o pożyczkę i zawarcia umowy pożyczkowej. (wymagane)

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
System Składania Wniosków On-line Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu